EPB Limburg


EPB verslaggeving

EPB staat voor in energieprestatie en binnenklimaat. Deze zijn ontstaan sinds het Kyoto-verdrag betreffende de bescherming van het milieu in 2005. EPB is in Limburg en in de rest van België wettelijk verplicht voor alle bouwwerken. EPB is dus verplicht voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding. Een EPB verslaggever moet in Limburg worden aangesteld voor de start van de bouwwerken, en best zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase. Het EPB verslag van de deskundige moet deel uitmaken van de verplichte EPB aangifte.

Als u kiest voor Energy & Safety Consult voor uw EPB verslaggeving zorgen wij voor een doorlichting van bouwplannen, een simulatie met voorlopige resultaten, elektronisch indienen van de voorlopige resultaten, specifieke adviesverlening tijdens de werken en een definitief EPB verslag. Als u in aanmerking komt voor bepaalde premies wordt u ook hierin door ons begeleid.

Energy & Safety Consult

Asdonckstraat 23
3971 Leopoldsburg, Limburg